İİBF Konferansları XI: Toplumsal Dayanıklılık (Community Resilience) Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme

 

Etkinliğin amacı toplumsal dayanıklılık (community resilience) olgusu üzerine mevcut literatüre dayalı olarak değerlendirmelerde bulunmak ve bu değerlendirmeler ışığında ülkemiz ve Dünyadaki toplumsal dayanıklılık çalışmalarının geleceğeini tartışmaktır. Etkinlik kapsamında toplumsal dayanıklılık olgusunun tarihsel süreçteki gelişimi, “toplum” ve “dayanıklılık” (resilience) kavramlarına ilişkin tartışmalar, çağdaş toplumsal dayanıklılık organizasyonları ve politikaları, toplumsal dayanıklılık ölçekleri ve bunlara yönelik eleştirilere yönelik incelemeler gerçekleştirilecektir. Tüm bunlara ek olarak makro sosyal hizmet perspektifinden toplumsal dayanıklılık çalışmalarının niteliği ve geleceği tartışılacaktır.

Detaylar

  • Tür: Konferans
  • Yer: CE11
  • Başlangıç: 21 Aralık 2022 13:00
  • Konuşmacı: Arş. Gör. Murat DİNÇER
Görüntülenme: 396 Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2022