Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (İngilizce)

Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan insan hakları, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, inanç ve düşünce özgürlügü, azınlık hakları, devletin yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk gibi konuların küresel ve yerel değerler dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem kazanmaktadır.

Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir.

Bu ve benzeri konularda akademik bir eğitim vermeyi hedefleyen bölümümüz, tamamı doktoralarını yurt dışında yapmış olan öğretim üyesi kadromuzla öğrencilerimize nitelikli ve vizyon sahibi bir program sunmaktadır.

Öğretim dili İngilizce olan programımızda öğrencilerimizin İngilizceye ileri derecede hâkim olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin özellikle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Avrupa bölgelerinden birini seçerek uzmanlık kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İngilizcenin yanında seçilen bir bölge dilinin (Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, Boşnakça, Farsça gibi) öğrencilerimizce öğrenilmesi imkanı sağlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimiz, edindikleri nitelikli eğitim ve uzmanlıkları sayesinde akademik kurumlar, düşünce ve araştırma kuruluşları ve kamu kurumları başta olmak üzere birçok alanda iş bulma imkânına sahip olacaklardır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.