Danışma Kurulu Üyeleri

Bölüm

Unvan, Ad, Soyad

Varsa Bağlı Bulunduğu Kurum

Ekonomi

Doç. Dr. Ece Handan GÜLERYÜZ

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kutay BOLKOL

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Berkant DULKADİR

Adıyaman Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğr. Gör. Hüsrev KASTACI

Bir Kuruma Bağlı Değildir

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKSEL

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Elnur İSMAYIL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası  İlişkiler Bölümü

Sosyal Hizmet

Prof. Dr. İshak AYDEMİR

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

Prof. Dr. Mehmet Zafer DANIŞ

Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

Öğr. Gör. Odise VUÇİNAS

Bir kuruma bağlı değildir.