Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Lisans Programı

Sosyal Hizmet Programının amacı öğrencilerini araştırma ve planlama yaparak hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizi, çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve görev ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet verecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Program, ayrıca, son yıllarda önem kazanan yaşlılık ve özürlülük gibi sosyal hizmet konularını da kapsamaktadır.

2016-2017 akademik yılından itibaren isteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Dünyada yoksulluk ve sosyal adaletsizlik neden artıyor? Engelli bir birey sosyal hayata nasıl daha kolay uyum sağlar? Sokak çocukları neden sokaktadır? Evlat edinen bir aile bu süreçte nelerle karşılaşır? Kadına yönelik şiddetin sebepleri nelerdir? Ruh sağlığı sorunlarına yönelik ön yargılar nasıl kırılır? Kanser hastalarına ve ailelerine nasıl destek olunur? Suriyeli sığınmacılara yönelik nasıl politikalar geliştirilmelidir? Bu tür sosyal sorunların nedeni ve olası çözüm yolları üzerine düşünüyorsanız; güçlüklerle ve toplumsal engellerle mücadele eden bireylerin, grupların ve ailelerin yanında olmak sizin için önemli ise, bunu profesyonel olarak yapmanıza imkân sağlayacak meslek sosyal hizmet ya da sosyal çalışmadır.

Sosyal Hizmet Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.