İİBF Konferansları II - Covid-19 Pandemisi ve Bir Çözüm Önerisi

Covid-19 Pandemisi ve Bir Çözüm Önerisi:
Bir Çözüm Önerisi: Global Ölçekte İşbirliği, Bölgesel Düzeyde Politika ve Yerel Ölçekte Müdahale

Sosyal Hizmet bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte şimdiden 21. Yüzyılın en önemli gündemlerinden biri haline gelmiş olan Covid-19 pandemisi, tarihteki pandemiler ile benzerlik ve farklılıkları ile meydana getirdiği etkiler bakımından incelenecektir. Etkinlik kapsamında günümüz halk sağlığı literatürüne alternatif olarak pandemi yönetimine ilişkin Karmaşıklık Bilimi (Complexity Science) perspektifinden bir çözüm önerisi modeli sunulacak ve tartışılacaktır.

Ekip Kodu: 9v3k3hb

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 3 Aralık 2021 22:00
  • Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT
Görüntülenme: 291 Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2021